ნერვული უჯრედის სურათი (გადიდებულია მიკროსკოპის ქვეშ)

რა არის

ნერვი არის ანატომიური სტრუქტურა, რომელიც ჩამოყალიბებულია მრავალჯერადი ნეირონული ღერძით და დენდრიტით, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ელექტრო ნერვის იმპულსის გადაცემაზე.

ძირითადი მახასიათებლები

მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია გვესმოდეს, რომ თითოეული ნერვი გარშემორტყმულია შემაერთებელი ქსოვილის მილით (ე.წ. epineurium) და რომ მას აქვს რამდენიმე ნერვული ფსკერი, რომლებიც გარშემორტყმულია შემაერთებელი ქსოვილის კიდევ ერთი ფენით (პერინეურიუმი), რომელიც გაფორმებულია ქსოვილის მესამე ფენით. შემაერთებელი ქსოვილი, რომელსაც ენდონეურიუმი ეწოდება.

ნერვული ბოჭკოები წარმოიქმნება აქსონით და მისი გარსით ხდება. ნერვული ბოჭკოები იყოფა ორ ტიპად: მიელინური (პატარა აქსონები, რომლებსაც აქვთ მხოლოდ ერთი მიელინის ნაკეცი) და მიელინური (დიდი კალიბრის აქსონები, რომლებსაც აქვთ მრავალი მიელინის გარსების ნაკეცი). მიელინის გარეშე რეგიონი ცნობილია როგორც რანვიერის კვანძი, და ამ რეგიონის მეშვეობით ხდება ნერვული იმპულსების პროპაგანდა.

სენსორული ნერვები

სენსორული ნერვები გადასცემს ცენტრალური ნერვული სისტემის სენსორული რეცეპტორის მიერ წარმოქმნილ პულსი. მაგალითის სახით შეგვიძლია ავღნიშნოთ საავტომობილო ნერვები, რომლებიც ცენტრალურ ნერვულ სისტემას იმპულსს გადასცემენ პერიფერიულ კუნთში ან ვისცერაში.

კრანიალური ნერვები

კრანიალური ნერვები ან წყვილი არის ის, რაც უშუალოდ თავის ტვინიდან (ტვინიდან) გადის, მიემართება სახისაკენ (საავტომობილო და სენსორული დატვირთვა), გრძნობის ორგანოების, ვისცერასა და პროქსიმალური მაგისტრალური კუნთებისკენ.

ზურგის ნერვები

ზურგის ნერვები არის ის, რაც ზურგის ტვინისგან მიემგზავრება. ისინი წარმოიქმნება ორი ფესვით: წინაგულის ზურგის (საავტომობილო) და უკანა ზურგის (სენსორული). დანარჩენი ნერვები პერიფერიული ხასიათისაა.