ინფორმაცია

ციტოპლაზმაციტოპლაზმი: მნიშვნელოვანი უჯრედული ფუნქციები

რა არის ციტოპლაზმა - განმარტება

ევკარიოტების უჯრედებში ადგილი აქვს პლაზმურ გარსსა და ბირთვულ გარსს შორის. ამ სივრცეს ციტოპლაზმა ჰქვია.

ციტოპლაზმის შემადგენლობაში შედის ჰიალოპლაზმა, კოლოიდური (ბლანტი) მატერია. ციტოპლაზმში ვხვდებით უჯრედულ ორგანულებს (ცხოველთა უჯრედის კომპონენტებს).

ცხოველური უჯრედების ციტოპლაზმის ძირითადი ფუნქციები:

- ხელს უწყობს უჯრედის სტრუქტურას, ინარჩუნებს მის თანმიმდევრულობას და ფორმას.

- სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის აუცილებელი ქიმიკატების შენახვა.

ცხოველური უჯრედების ციტოპლაზმური ორგანელონები:

- ლიზოსომები: მონაწილეობა მიიღონ ორგანული ნივთიერებების მონელებაში.

- ვაკუუმები: იმყოფება პროტოზულებში, მონაწილეობს უჯრედშიდა მონელებაში.

- გლუვი ენდოპლაზმული რეტიკულუმი: ნივთიერებების ტრანსპორტირებისა და შენახვის გარდა, აქვს ლიპიდური სინთეზის შესრულების ფუნქციები.

- უხეში ენდოპლაზმული რეტიკულუმი: ასრულებს ცილის სინთეზს.

- ცენტრიოლები: მონაწილეობენ უჯრედების განყოფილებაში, გარდა იმისა, რომ იწვევენ flagella და წამწამებს.

- გოლგის კომპლექსი: ასრულებს უჯრედულ სეკრეციას, ქმნის აკროსომას და ლიზოსომას.

- რიბოზომები: შეასრულეთ ცილის სინთეზი.

- პეროქსიზომები: ამუშავებს ჟანგვითი რეაქციები, მოქმედებს უჯრედების დეტოქსიკაციაზე.

- მიტოქონდრია: გააკეთეთ უჯრედული სუნთქვა.