დეტალურად

სისტემური ბიოლოგიასისტემური ბიოლოგია: ბიოლოგიური სისტემის კომპონენტების შესწავლა

რა არის სისტემური ბიოლოგია?

ასევე ცნობილია როგორც სისტემების ბიოლოგია, სისტემური ბიოლოგია არის ბიოლოგიის ფილიალი, რომელიც შეისწავლის ბიოლოგიის სისტემის კომპონენტებს შორის ურთიერთქმედებას და როგორ წარმოქმნის ეს ურთიერთქმედებები სისტემის შიგნით ქცევასა და ფუნქციებს.

ეს არის ინტერდისციპლინარული სფერო და მოიცავს ცოდნას და პროფესიონალებს შემდეგი სფეროებიდან: ბიოლოგია, ქიმია, მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოქიმია, ავტომატური კონტროლის ინჟინერია, პროგრამირება, სისტემების თეორია და სხვ.

დინამიურად მოქმედ კომპონენტებს, რომლებიც სისტემური ბიოლოგიის შესწავლის ძირითადი ობიექტებია:

- გენები

- ფერმენტები

- მეტაბოლიტები (მოცემული მოლეკულის მეტაბოლიზმის პროდუქტი)

პროგრამები:

სისტემური ბიოლოგიის ცოდნა და აღმოჩენები ფუნდამენტური მნიშვნელობისაა ფარმაკოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის სფეროებში.

იცოდით

- დღეს სისტემური ბიოლოგიის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მკვლევარია ამერიკელი ბიოლოგი ლეროი ჰუდი. მის კვლევას ფუნდამენტური მნიშვნელობა ჰქონდა გენომის ამოხსნისთვის.