სურვილისამებრ

ალკალოიდიკოფეინი: ალკალოიდი, რომელიც იმყოფება ყავაში

რა არის ალკალოიდი

ალკალოიდი მცენარეთა წარმოქმნილი ორგანული აზოტის ნაერთების ჯგუფის ნებისმიერი კომპონენტია. ალკალოიდებს აქვთ რამდენიმე ფარმაკოლოგიური თვისება, ანუ მათი გამოყენება შესაძლებელია მედიკამენტების წარმოებაში. ალკალოიდების უმეტესობა გამოიყენება მედიცინაში, როგორც ანალგეტიკები და ანესთეტიკები.

ყველაზე ცნობილი ალკალოიდები (მაგალითები)

ყველაზე ცნობილი ალკალოიდები არიან: ატროპინი, კოკაინი, მორფინი, კოფეინი და კვინინი.

შხამიანი ალკალოიდები

ალკალოიდების ზოგიერთი ტიპი შხამიანია ადამიანისთვის, მაგალითად, ბრადიკინინი და სტრიჩინი. ეს მოქმედებს ადამიანის სხეულში, როგორც უჯრედების განყოფილების ინჰიბიტორი.