დეტალურად

ბადურაბადურა: მსუბუქი სტიმულის ნერვულ გადაქცევის ფუნქცია

რა არის ბადურის

ბადურა თვალის შემდგომ მიდამოების ერთ – ერთი მემბრანაა, რომლის ფუნქციაა მსუბუქი სტიმულის ნერვულ სტიმულებად გადაქცევა. თვალის ნერვის მემბრანა და მისი ტერიტორია ვრცელდება ოპტიკური ნერვიდან მოსწავლემდე. იგი იქმნება ათი ფენით, რომელთაგანაც გამოირჩევა პიგმენტის ეპითელიუმი (უკიდურესი ფენა) და მგრძნობიარე ფენა (შედგენილია ფოტორეცეპტორებისთვის).

ბადურის დაკვირვების მიზნით, მისი ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საჭიროა ოფთალმოსკოპის გამოყენება იმ პროცესში, რომელსაც თვალის ფონუსის შესწავლა ეწოდება.

ბადურის სტრუქტურები

ბადურის ამ ვიზუალიზაციაში მითითებულია ორი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურა: პაპილა და მაკულა, რომლებიც ყოველთვის უნდა გამოიკვლიოს თვალის შესწავლისას. პაპილომა შეესაბამება წერტილს, სადაც ოპტიკური ნერვი აგრძელებს ბადურას, ხოლო მაკულა წარმოადგენს მთელი ბადურის ყველაზე მგრძნობიარე წერტილს.