სხვა

დნმ - დეოქსირიბონუკლეინის მჟავა - დნმდეოქსირიბონუკლეინის მჟავის სტრუქტურა (დნმ)

რა არის დეოქსირიბონუკლეინის მჟავა - განმარტება

დეოქსირიბონუკლეინის მჟავა (დნმ ან დნმ) არის ყველა უჯრედული ორგანიზმის და ვირუსების უმეტესობა. ეს გენეტიკური მასალა შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა ცილების სინთეზის და რეპლიკაციის გადასატანად.

ცილების სინთეზი სხვა არაფერია, თუ არა ცილების წარმოება, რომლებიც უჯრედებსა და ვირუსებს სჭირდებათ მეტაბოლიზმისა და განვითარებისთვის.

რეპლიკაცია არის რეაგირების მთელი რიგი, რომლის დროსაც დნმ ხდება საკუთარი თავის ასლის გაკეთება, როდესაც უჯრედი იყოფა და გადასცემს თავის ინფორმაციას ქალიშვილ უჯრედებზე. თითქმის ყველა უჯრედულ ორგანიზმში დნმ ორგანიზებულია უჯრედების ბირთვში მდებარე ქრომოსომების სახით.

დნმ პასუხისმგებელია ცოცხალ არსებათა შორის გენეტიკური მახასიათებლების (თვალის ფერი, კანი, თმის, ფიზიოლოგია და ა.შ.) გადაცემაში.

ადესინი, ციტოზინი, გუანინი და თიმინი დნმ-ს სტრუქტურაში ნაპოვნი ოთხი ფუძეა.

ინფორმაციის დნმ ტრანსპორტი

დნმ-ს აქვს შესაძლებლობა გადასცეს თავისი ინფორმაცია რნმ-ზე. ეს ხდება შემდეგნაირად:

არსებობს რნმ, რომელიც შეასრულებს ამ ინფორმაციის მესიჯს, მაგალითად, თვალის ფერს, კანს, თმას და ა.შ. მას უწოდებენ მესენჯერი რნმ (mRNA) და პასუხისმგებელია ამ ინფორმაციის ცილების სინთეზამდე მოყვანაზე.

დნმ-ის რეპლიკაცია

თითოეულ გენს აქვს ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობა, რომელიც არ მეორდება სხვა რომელიმე გონში. დნმ-ის რეპლიკაცია ხდება სპეციალური ფერმენტის კონტროლის ქვეშ, რომელსაც ეწოდება დნმ პოლიმერაზა.

ამ გზით, დნმ – ის ორი პოლიპეპტიდური ჯაჭვი თანდათანობით განცალკევდება, ხოლო დნმ – ის ბირთვულიდები ერთ მხარეს და მეორეზე ჯდება. ამრიგად, თითოეული ჯაჭვი აყალიბებს ახალ კომპენსატორულ ჯაჭვს და მშობლის მოლეკულა ქალიშვილების თავის ნახევარს ინარჩუნებს.

ბოლოს განხილული: 12/05/2018

___________________________________
ავტორი ელეინ ბარბოზა დე სუზა
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ბაკალავრიატის სტუდენტი, სან პაულოის მეთოდისტური უნივერსიტეტი.