დეტალურად

ბაქტერიული ენდოსპორებიBacillus anthracis: ენდოსპორის წარმოქმნის ბაქტერიების მაგალითი

რა არის ისინი და ფუნქციონირებს

ბაქტერიული ენდოსპორები ბაქტერიების სტრუქტურებია, რომელთა ფუნქციაა ორგანიზმის არასათანადო გარემოში შენარჩუნების წინააღმდეგობის გაწევა და ორგანიზმის გადარჩენის უზრუნველყოფა. მათ ეს სახელი აქვთ, რადგან ისინი ბაქტერიების შიგნით იწარმოებიან.

ენდოსპორები წარმოქმნიან ბაქტერიებით, როდესაც მათი გარემო არასახარბიელოა მათი გადარჩენისთვის.

ძირითადი მახასიათებლები

- მათ აქვთ სქელი კედელი, როგორც დეჰიდრატირებული სტრუქტურა. იგი კვლავ დატენიანდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის იპოვნებს შესაბამის გარემოს მის რეპროდუქციას.

- ისინი წარმოიქმნება დნმ – ის დუბლირებისგან (დეოქსირიბონუკლეინის მჟავა). ამრიგად, ბაქტერიების გენეტიკური მასალა ენდოსპორებში გვხვდება.

- ბაქტერიას აქვს უნარი გაანაწილოს ეს ენდოსპორები გარემოში.

- ისინი ძალიან მდგრადია: სითბოს, ცივ, მშრალ გარემოში (წყლის ნაკლებობა) და თუნდაც ტოქსიკური ნივთიერებები (რომელსაც შეუძლია მრავალი მიკროორგანიზმის მკვლელობა).

ბიოლოგიური ცნობისმოყვარეობა:

- არსებობს რაიმე პათოგენური (დაავადების გამომწვევი) ბაქტერიები, მაგალითად Clostridium tetani (ტეტანუსის გამომწვევი მიზეზი), რომელსაც აქვს უნარი, დიდი ხნის განმავლობაში წარმოქმნას ენდოსპორები, რომლებიც მდგრადია სხვადასხვა გარემო ფაქტორებისთვის. ისინი დაელოდებიან იმ მომენტს, რომ დაინფიცირდეს ადამიანი, გააგრძელოს რეპროდუქცია.

ენდოსპორის წარმოქმნის ბაქტერიების სხვა მაგალითები:

- Bacillus anthracis (ანტრაქსი ან კარბუნკული).

- Clostridium botulinum (ბაქტერია, რომელიც იწვევს ბოტულიზმს).

- დესულფოტომოკულიუმი (ნიადაგში არსებული ბაქტერიები).

- სპოროლაქტობაცილი (ანაერობული ბაცილიუსის გვარი).