ინფორმაცია

რა სწავლობს ეკოლოგიასეკოლოგია: ცოცხალი არსებები, გარემო და მათი ურთიერთობები

რა სწავლობს ეკოლოგიას

ეკოლოგია არის მეცნიერება, რომელიც მიმართულია მრავალჯერადი ურთიერთობების შესწავლაზე, რომლებიც არსებობს ცოცხალ არსებებს შორის, გარდა მათ შორის, რაც მათსა და დედამიწის გარემოში არსებობს.

მნიშვნელობა

ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ზრდით, ისევე როგორც ინდუსტრიალიზაციის განვითარება და ურბანიზაციის გააქტიურება, ამ მეცნიერებას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შედეგად. ეს გაგება გვეძლევა შესაძლებლობის მისაღწევად გადავდგათ ნაბიჯები (პრაქტიკული მოქმედებები), რათა განვითარება განხორციელდეს მდგრადი გზით. შესაბამისად, ეკოლოგიური ცოდნა ფუნდამენტური მნიშვნელობისაა ეკოსისტემების შესანარჩუნებლად.

ეკოლოგიის მიერ შესწავლილი ძირითადი თემები:

- ეკოსისტემის კომპონენტები

- კვების ვებ

- კვების ქსელი

- ეკოლოგიური ნიშა და ჰაბიტატი

- ტროფიკული დონე

- მატერიალური ციკლი და ენერგიის ნაკადი

- ურთიერთობები ცოცხალ არსებებს შორის (ჰარმონიული და არაჰარმონიული)

- ეკოლოგიური მემკვიდრეობა

- მოსახლეობის ეკოლოგია

- ეკოლოგიური პირამიდები

- ბიოგენოქიმიური ციკლები (ნახშირბადი, აზოტი, ჟანგბადი და წყალი)

- ხმელეთის და წყლის ბიომები (ბიომრავალფეროვნება)

- ადამიანის მოქმედებით გამოწვეული გარემოზე დისბალანსი

- ფიტოგენოგრაფია

- გარემოს დაბინძურება და მისი შედეგები ადამიანის ცხოვრებასა და ეკოსისტემებზე.

- მეტაპოლაციების ეკოლოგია

- ეკოლოგია და ევოლუცია