დეტალურად

უჯრედის ბირთვიუჯრედის ბირთვი: უჯრედის ფუნქციების კონტროლი

რა არის (განმარტება)

ბირთვი პასუხისმგებელია უჯრედული ფუნქციების ყველა კონტროლისთვის. ჩვენს სხეულში უჯრედების უმეტესობას აქვს ერთი ბირთვი. ამასთან, არსებობს უჯრედები, რომლებსაც აქვთ არცერთი (მომწიფებული სისხლის წითელი უჯრედები) და სხვა, რომლებსაც აქვთ რამდენიმე, მაგალითად, ჩონჩხის კუნთების უჯრედები.

უჯრედის ძირითადი თვისებები

ვინაიდან ყველა უჯრედს არ აქვს განსაზღვრული ბირთვი, ბიოლოგიამ ისინი დაყო ორ ჯგუფად: ევკარიოტები (უჯრედები განსაზღვრული ბირთვით) და პროკარიოტები (უჯრედები განსაზღვრული ბირთვის გარეშე).

ამ ორი ჯგუფის შიგნით აუცილებელია იცოდეთ, რომ პროკარიოტურ უჯრედებსაც კი აქვთ დნმ. ამ შემთხვევაში, ბირთვში კონცენტრირების ნაცვლად, ისევე როგორც ევკარიოტურ უჯრედებთან, დნმ – ს ჩვეულებრივ გვხვდება ბირთვში.

ბირთვული არ არის ნამდვილი ბირთვი, რადგან ის არ არის გამოყოფილი უჯრედის დანარჩენი ნაწილებიდან საკუთარი მემბრანით. ეს შედგება ერთი დიდი დნმ-ის მოლეკულისგან, ასოცირებული ცილებით.

ევკარიოტული უჯრედების შემთხვევაში, ბირთვს გამოყოფილი აქვთ ბირთვული კონვერტი, რომელიც გარდა იმისა, რომ აქვს ციკლოპლაზმის ბირთვს განცალკევების ფუნქცია, ბირთვული ფორების საშუალებით კომუნიკაციას ახდენს ციტოპლაზმთან. ეს ფორები პასუხისმგებელნი არიან ნივთიერებების გაცვლის ბირთვსა და ციტოპლაზმს შორის.

ბირთვის შიგნით გვხვდება სფერული ფორმის სხეულები, რომელსაც უწოდებენ ბირთვს, ცილოვან ნაერთებს, დნმ – ს და რნმ – ს, და ბირთვულ გენებს, ასევე ცნობილია როგორც გენეტიკური კოდი. ეს გენები პასუხისმგებელნი არიან არა მხოლოდ მემკვიდრეობითი მახასიათებლებისთვის, არამედ უჯრედების მიერ შესრულებული საქმიანობის უმეტესი ნაწილის გაკონტროლებაზეც.

ძირითადი ფუნქციები

ზოგადად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბირთვს აქვს ორი ძირითადი ფუნქცია: არეგულირებს ქიმიურ რეაქციებს, რომლებიც ხდება უჯრედის შიგნით და ინახავს მის გენეტიკურ ინფორმაციას.