სურვილისამებრ

ბოსტნეულის სამეფობოსტნეულის სამეფო: ასევე ცნობილია როგორც Plantae

შესავალი (რა არის)

ბოსტნეულის სამეფო, მეცნიერულად ცნობილი როგორც Plantae, შედგება დაახლოებით 300 000 ცნობილი სახეობისგან, რომელთა შორის მრავალი მცენარეა, ხე, ბუჩქები, მიკროსკოპული მცენარეები და ა.შ.

კომპოზიცია

ორგანიზმები, რომლებიც ქმნიან ამ სამეფოს, უმეტესწილად აუტოტროფიულნი არიან, ანუ არსებები, რომელთა უჯრედული ორგანიზაცია ეყრდნობა ქლოროპლასტებს (ორგაზები, რომლებიც სპეციალობენ ორგანული ნივთიერებების წარმოებაში არაორგანული ნივთიერებებისგან, მათ შორის მზის ენერგიისგან). მის უჯრედებს აქვთ უჯრედის კედელი, რომელიც ჩამოყალიბებულია ცელულოზით.

სამეფო Plantae, შედგება ისეთი ორგანიზმებისგან, რომელთაც შეუძლიათ საკუთარი საკვების წარმოება. მიუხედავად ამისა, მათ განსაკუთრებული მოთხოვნილებები აქვთ გარკვეული საკვები ნივთიერებებით, რომლებიც მხოლოდ ნიადაგში გვხვდება, მაგალითად მინერალები.

ფოტოსინთეზი

საკუთარი საკვების წარმოება ხდება ფოტოსინთეზის საშუალებით (პროცესი, რომლის საშუალებითაც მცენარეები შთანთქა მზის ენერგიას საკუთარი ენერგიის შესაქმნელად). ეს ხდება მათი ქლოროპლასტებში ქლოროფილის მოქმედების შედეგად.

პარაზიტული მცენარეები

ამასთან, ბევრი მცენარეული სახეობაა, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი საკვების წარმოება, ამიტომ ისინი პარაზიტულად იქცევიან, მათგან კი იღებენ სხვა ნივთიერებებს, რომლებიც აუცილებელია მათი გადარჩენისთვის.

მცენარეების მნიშვნელობა

მცენარეები ძალზე მნიშვნელოვანია ჩვენს პლანეტაზე ცხოვრების უწყვეტობისთვის, მათ გარეშე კვების ჯაჭვის სხვა ცოცხალი არსებები ვერ შეძლებენ მიიღონ მათი გადარჩენისთვის საჭირო ენერგია.

ისინი ითვლება ჯაჭვში პირველ რგოლად, რადგან ისინი მხარს უჭერენ ყველა დანარჩენს (ცხოველებს, სოკოებს, ბაქტერიებსა და პროტესტს).

იცოდით

პლანტას სამეფოში არ შედის ყავისფერი წყალმცენარეები, წითელი წყალმცენარეები და სხვადასხვა ერთუჯრედოვანი ან კოლონიური აუტოტროფიული ორგანიზმები.