ინფორმაცია

ნერვული ქსოვილინეირონი: ადამიანის ნერვული ქსოვილის ძირითადი ელემენტი

შესავალი

ნერვული ქსოვილი არის უჯრედების ერთობლიობა, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ჩვენს სხეულში კონკრეტული დავალებების შესრულებაზე. ამ რთულ სტრუქტურას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს ჩვენი სხეულის სწორი ფუნქციონირებისთვის, რადგან ის ასრულებს ფუნდამენტურ ფუნქციებს, რაც ძირითადად დაკავშირებულია სხეულის ფიზიკური კოორდინაციასთან.

ნერვული ქსოვილისგან შედგება ორი უჯრედის ტიპი: ნეირონებისა და ნეიროგლიის უჯრედები.

ნერვული ქსოვილის ფუნქციები

- მიიღოს გარე და შიდა სტიმული;

- მიღებული სტიმულების ნერვულ იმპულსებად გადაქცევა;

- გადაიტანეთ ეს ნერვული იმპულსები ორგანოებსა და ქსოვილებში, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან აუცილებელი მოქმედებების შესრულებაზე;

- უშუალოდ და სწრაფად გააკონტროლეთ სხეულის ძირითადი ნაწილები;

- საშუალებას აძლევს ადამიანს ურთიერთქმედება გარემოსა და სხვა ცოცხალ ნივთებთან.

ნეირონები და მათი ფუნქციები

აგრეთვე ცნობილია, როგორც ნერვული უჯრედები, ნეირონები პასუხისმგებელნი არიან გარე და შინაგანი სტიმულების მიღებაზე და ნერვულ იმპულსებად გადაქცევას. ნეირონებმა ასევე გადასცეს ეს იმპულსები სხვა ნეირონების, ჯირკვლების და კუნთების ბოჭკოებზე.

ნეირონი არის უკიდურესად მასტიმულირებელი და ყველაზე ამაღელვებელი უჯრედი, რადგან ის წარმოადგენს გამტარ უჯრედს.

ნეირონები შედგება სამი ნაწილისაგან:

- უჯრედის სხეული: აქვს ბირთვი და სხვა ორგანემები.

- დენდრიტები: მოკლე და განშტოებული უჯრედების გაფართოება. ისინი იღებენ ინფორმაციას სხვა ნეირონების ან სენსორული რეცეპტორებისგან.

- აქსონები: ნერვული იმპულსების ტრანსპორტირება. ისინი, როგორც წესი, თხელი და გრძელი და ცილინდრული ფორმისაა.

ნევროლოგია

აგრეთვე ცნობილია, როგორც ნეიროგლიური უჯრედი, ისინი ასრულებენ რამდენიმე მნიშვნელოვან ფუნქციას ჩვენს ორგანიზმში. ეს არის უჯრედები, რომლებიც ხელს უწყობენ ქიმიური გარემოს შენარჩუნებას, რაც ხელს უწყობს ქიმიური იმპულსების წარმოებას. ისინი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ცენტრალური ნერვული სისტემის დაცვაში გარკვეული დაავადებებისგან.

ცნობისმოყვარეობა

- ბოსტნეულს არ აქვს ნერვული ქსოვილი, რადგან ეს უნიკალურია ცხოველებისთვის.

- სიტყვა ნეირონი ბერძნული "ნეირონიდან" მომდინარეობს, რაც ნერვას ნიშნავს.

სინაფსები ქიმიური კავშირის სფეროებია ნეირონებს შორის, ნეირონებსა და კუნთების ბოჭკოებს შორის, ან ნეირონებსა და ჯირკვლოვან უჯრედებს შორის.

ბოლოს განხილული: 01/02/2019

___________________________________
ავტორი ელეინ ბარბოსა დე სუზა
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ბაკალავრიატის სტუდენტი, სან პაულოის მეთოდისტური უნივერსიტეტი.